5 อันดับ

โรงเรียนสอนต่อขนตา

ที่ดีที่สุดในประเทศไทย5 อันดับ โรงเรียนสอนต่อขนตา ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ระวังถูกหลอก! เสียเงินฟรี ก่อนเลือกเรียนต่อขนตาต้องเช็คข้อมูลดังนี้

5 ต้อง สำคัญที่ต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือก ! โรงเรียนสอนต่อขนตา

ต้องที่ 1 : ใบประกาศต้องได้รับการรับรองจาก หน่วยงานภาครัฐ และสามารถนำไปรับรองได้ที่สถานกงศุลกระทรวงการต่างประเทศ

ต้องที่ 2 : หลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ต้องที่ 3 : อุปกรณ์ที่ใช้สอนต่อขนตาต้องได้รับ อย อย่างถูกต้อง

ต้องที่ 4 : ต้องเป็นการสอนต่อขนตาแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน

ต้องที่ 5 : ครูผู้สอนต่อขนตาต้องได้รับการขึ้นทะเบียนครูจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง

อันดับที่ 1

Studio Academy โรงเรียนสอนต่อขนตา อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอน 19 ปี สอนด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 มีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างประเทศมาเรียน

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

 1. ชมรมช่างต่อขนตา แห่งประเทศไทย

 2. สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

 3. K-Beauty ประเทศเกาหลี

จุดเด่นของสถาบัน

 1. สอนต่อขนตา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานหรือเปิดธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

 2. ได้รับรางวัล World Class Award 2021,2020,2019,2018,2017 ห้าปีซ้อน

การติดต่อ

 1. Tel : 0818677007


อันดับที่ 2

สถาบันพัฒนาสุขภาพและความงาม สอนต่อขนตา อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอน 19 ปี สอนด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 มีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างประเทศมาเรียน

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

 1. ชมรมช่างต่อขนตา แห่งประเทศไทย

 2. สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

 3. K-Beauty ประเทศเกาหลี

จุดเด่นของสถาบัน

 1. สอนต่อขนตา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานหรือเปิดธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

 2. ได้รับรางวัล World Class Award 2021,2020,2019,2018,2017 ห้าปีซ้อน

การติดต่อ

 1. Tel : 0818677007