5 อันดับ

โรงเรียนสอนนวดไทยและสปา

ที่ดีที่สุดในประเทศไทย 2021-20225 อันดับ โรงเรียนสอนนวดไทยและสปา ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ระวังถูกหลอก! เสียเงินฟรี ก่อนเลือกเรียนต้องเช็คข้อมูลดังนี้

5 ต้อง สำคัญที่ต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือก ! โรงเรียนสอนนวดไทยและสปา

ต้องที่ 1 : ใบประกาศต้องได้รับการรับรองจาก สบส กระทรวงสาธารณะสุข

ต้องที่ 2 : เรียนจบต้องขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการสุขภาพและความงาม กับกระทรวงสาธารณสุขได้ เพื่อได้รับการอนุญาตทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ต้องที่ 3 : หลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ต้องที่ 4 : โรงเรียนต้องได้รับการรับรองทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ต้องที่ 5 : ครูผู้สอนต้องได้รับการขึ้นทะเบียนครูจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง

ต้องที่ 6 : ต้องรับประกันการสอน สอนจนกว่าจะเป็นทำงานได้อย่างมืออาชีพ

อันดับที่ 1 โรงเรียนสอนนวดที่ดีที่สุดและผ่านเกณฑ์และมีมาตรฐาน

Studio Academy โรงเรียนสอนนวดไทยและสปาอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอน 19 ปี สอนด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 มีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างประเทศมาเรียนมาเรียนมากที่สุด

เหมาะสมกับ :

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย :

 1. กระทรวงศึกษาธิการ

 2. กระทรวงสาธารณะสุข

 3. สบส

 4. กระทรวงแรงงาน

 5. กระทรวงการต่างประเทศ

 6. ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา

หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ : เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก สบส กระทรวงสาธารณะสุข เมื่อผู้เรียนจบจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพสุขภาพและความงามได้ทันที

 1. หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

(ภาษาไทย) ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

(ภาษาอังกฤษ) Qualified Spa Therapist Course 500 Hours

2.หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

(ภาษาไทย) การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

(ภาษาอังกฤษ) Health and Beauty Service Course 150 Hours

3.หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

(ภาษาไทย) นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

(ภาษาอังกฤษ) Thai Massage for Health Course 150 Hours

4.หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

(ภาษาไทย) การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

(ภาษาอังกฤษ) Aromatherapy Massage Course 150 Hours

(ภาษาอังกฤษ) Foot Massage for Health Course 60 Hours

5.หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

(ภาษาไทย) นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

(ภาษาอังกฤษ) Foot Massage for Health Course 60 Hours

เงื่อนไขพิเศษ : ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษา มีทุนการศึกษาการเรียนแพทย์แผนไทยและสปา 5,000 บาท ลงทะเบียนรับทุนด่วน รับจำนวนจำกัด

 2. หรือจะเลือกรับสิทธิ์พิเศษ ลงทะเบียนเรียน 1 คน ได้สิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม อีก 1 คน

 3. ช่วงโควิด เรียนแบบ VIP Social Distancing

จุดเด่นของสถาบัน :

 1. สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานหรือเปิดธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

 2. มีหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจนวดไทยและสปาแบบมืออาชีพ

 3. ได้รับรางวัล World Class Award 2021,2020,2019,2018,2017 ห้าปีซ้อน

การติดต่อ :

 1. Tel : 0818677007


อันดับที่ 2 โรงเรียนสอนนวดที่ดีที่สุดและผ่านเกณฑ์และมีมาตรฐาน

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม โรงเรียนสอนนวดไทยและสปาที่มีการเรียนการสอน ครอบคลุมหลักสูตรตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด

เหมาะสมกับ :

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย :

 1. กระทรวงศึกษาธิการ

 2. กระทรวงสาธารณะสุข

 3. สบส

 4. กระทรวงแรงงาน

 5. กระทรวงการต่างประเทศ

 6. ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา

หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ : รับรองจาก สบส กระทรวงสาธารณะสุข เมื่อผู้เรียนจบจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพสุขภาพและความงามได้ทันที

 1. หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

2.หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

3.หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

4.หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

5.หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

เงื่อนไขพิเศษ : ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษา มีทุนการศึกษาการเรียนแพทย์แผนไทยและสปา 5,000 บาท ลงทะเบียนรับทุนด่วน รับจำนวนจำกัด

 2. หรือจะเลือกรับสิทธิ์พิเศษ ลงทะเบียนเรียน 1 คน ได้สิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม อีก 1 คน

จุดเด่นของสถาบัน :

 1. ได้รับรางวัล Star Asia Award 2021,2020,2019,2018,2017 ห้าปีซ้อน

 2. สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานหรือเปิดธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

 3. มีหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจนวดไทยและสปาแบบมืออาชีพ

การติดต่อ :

 1. Tel : 0813752200


ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา

อันดับที่ 3 โรงเรียนสอนนวดที่ดีที่สุดและผ่านเกณฑ์และมีมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา ร่วมกับ สถาบันคริสตัล โปรเฟสชั่นแนล ไทยแลนด์

โรงเรียนสอนนวดไทยและสปาที่มีการเรียนการสอน ครอบคลุมหลักสูตรตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด

เหมาะสมกับ :

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย :

 1. กระทรวงศึกษาธิการ

 2. กระทรวงสาธารณะสุข

 3. สบส

 4. กระทรวงแรงงาน

 5. กระทรวงการต่างประเทศ

 6. ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา

หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ : รับรองจาก สบส กระทรวงสาธารณะสุข เมื่อผู้เรียนจบจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพสุขภาพและความงามได้ทันที

 1. หลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชม

 2. หลักสูตรนวดตอกเส้นมืออาชีพ

2.หลักสูตรการนวดประคบสมุนไพร

3.หลักสูตรการดูแลหญิงหลังคลอดพื้นฐาน

4.หลักสูตรนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า

5.หลักสูตรเทคนิคการนวดน้ำมันตะวันตกมืออาชีพ

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา

เงื่อนไขพิเศษ : ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษา มีทุนการศึกษาการเรียนแพทย์แผนไทยและสปา 5,000 บาท ลงทะเบียนรับทุนด่วน รับจำนวนจำกัด

 2. หรือจะเลือกรับสิทธิ์พิเศษ ลงทะเบียนเรียน 1 คน ได้สิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม อีก 1 คน

จุดเด่นของสถาบัน :

 1. ได้รับรางวัล Star Asia Award 2021,2020,2019,2018,2017 ห้าปีซ้อน

 2. สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานหรือเปิดธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

 3. มีหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจนวดไทยและสปาแบบมืออาชีพ

การติดต่อ :

 1. Tel : 0898914442


ไทยมาสสาจแอนด์สปา อคาเดมี่

อันดับที่ 4 โรงเรียนสอนนวดที่ดีที่สุดและผ่านเกณฑ์และมีมาตรฐาน

ไทยมาสสาจแอนด์สปา อคาเดมี่ ร่วมกับ โรงเรียนนวดไทยธาราลัย

โรงเรียนสอนนวดไทยและสปาที่มีการเรียนการสอน ครอบคลุมหลักสูตรตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด

เหมาะสมกับ :

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย :

 1. กระทรวงศึกษาธิการ

 2. กระทรวงสาธารณะสุข

 3. สบส

 4. กระทรวงแรงงาน

 5. กระทรวงการต่างประเทศ

 6. ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา

ไทยมาสสาจแอนด์สปา อคาเดมี่

หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ : รับรองจาก สบส กระทรวงสาธารณะสุข เมื่อผู้เรียนจบจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพสุขภาพและความงามได้ทันที

 1. หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

2.หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

3.หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

4.หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

5.หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ไทยมาสสาจแอนด์สปา อคาเดมี่

เงื่อนไขพิเศษ : ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษา มีทุนการศึกษาการเรียนแพทย์แผนไทยและสปา 5,000 บาท ลงทะเบียนรับทุนด่วน รับจำนวนจำกัด

 2. หรือจะเลือกรับสิทธิ์พิเศษ ลงทะเบียนเรียน 1 คน ได้สิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม อีก 1 คน

จุดเด่นของสถาบัน :

 1. ได้รับรางวัล Star Asia Award 2021,2020,2019,2018,2017 ห้าปีซ้อน

 2. สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานหรือเปิดธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

 3. มีหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจนวดไทยและสปาแบบมืออาชีพ

การติดต่อ :

 1. Tel : 0922709996

OK-YES THAILAND

อันดับที่ 5 โรงเรียนสอนนวดที่ดีที่สุดและผ่านเกณฑ์และมีมาตรฐาน

OK-YES THAILAND

โรงเรียนสอนนวดไทยและสปาที่มีการเรียนการสอน ครอบคลุมหลักสูตรตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด

เหมาะสมกับ :

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย :

 1. กระทรวงศึกษาธิการ

 2. กระทรวงสาธารณะสุข

 3. สบส

 4. กระทรวงแรงงาน

 5. กระทรวงการต่างประเทศ

 6. ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา

OK-YES THAILAND

หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ : รับรองจาก สบส กระทรวงสาธารณะสุข เมื่อผู้เรียนจบจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพสุขภาพและความงามได้ทันที

 1. หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

2.หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

3.หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

4.หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

5.หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

OK-YES THAILAND

เงื่อนไขพิเศษ : ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษา มีทุนการศึกษาการเรียนแพทย์แผนไทยและสปา 5,000 บาท ลงทะเบียนรับทุนด่วน รับจำนวนจำกัด

 2. หรือจะเลือกรับสิทธิ์พิเศษ ลงทะเบียนเรียน 1 คน ได้สิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม อีก 1 คน

จุดเด่นของสถาบัน :

 1. ได้รับรางวัล Star Asia Award 2021,2020,2019,2018,2017 ห้าปีซ้อน

 2. สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานหรือเปิดธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

 3. มีหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจนวดไทยและสปาแบบมืออาชีพ

การติดต่อ :

 1. Tel : 0843601414