5 อันดับ

โรงเรียนสอนสักคิ้ว

ที่ดีที่สุดในประเทศไทย5 อันดับ โรงเรียนสอนสักคิ้ว ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ระวังถูกหลอก! เสียเงินฟรี ก่อนเลือกเรียนสักคิ้วต้องเช็คข้อมูลดังนี้

5 ต้อง สำคัญที่ต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือก ! โรงเรียนสอนสักคิ้ว

ต้องที่ 1 : ใบประกาศต้องได้รับการรับรองจาก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปรับรองได้ที่สถานกงศุลกระทรวงการต่างประเทศ

ต้องที่ 2 : หลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ต้องที่ 3 : อุปกรณ์ที่ใช้สอนสักคิ้วต้องได้รับ อย อย่างถูกต้อง

ต้องที่ 4 : ต้องเป็นการสอนสักคิ้วแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน เพราะทักษะการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากัน

ต้องที่ 5 : ครูผู้สอนสักคิ้วต้องได้รับการขึ้นทะเบียนครูจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง

ต้องที่ 6 : ต้องรับประกันการสอน สอนจนกว่าจะเป็นทำงานได้อย่างมืออาชีพ

อันดับที่ 1

Studio Academy โรงเรียนสอนสักคิ้วอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอน 19 ปี สอนด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 มีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างประเทศมาเรียน

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

  1. สมาคมวิชาชีพการสักคิ้ว ประเทศไทย

  2. สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

  3. K-Beauty ประเทศเกาหลี

หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ

1.หลักสูตรสักคิ้วมืออาชีพ

2.หลักสูตรสักคิ้วแอ๊ดวานซ์

3.บริหารจัดการร้านสักคิ้วแบบมืออาชีพ

เงื่อนไขพิเศษ

  1. ทุนการศึกษา มีทุนการศึกษา 5,000 บาท ลงทะเบียนรับทุนด่วน รับจำนวนจำกัด

  2. หรือจะเลือกรับสิทธิ์พิเศษ ลงทะเบียนเรียน 1 คน ได้สิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม อีก 1 คน

จุดเด่นของสถาบัน

  1. สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานหรือเปิดธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

  2. มีหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจสักคิ้วแบบมืออาชีพ

  3. ได้รับรางวัล World Class Award 2021,2020,2019,2018,2017 ห้าปีซ้อน

การติดต่อ

  1. Tel : 0818677007