5 อันดับ

โรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บ

ที่ดีที่สุดในประเทศไทย5 อันดับ โรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ระวังถูกหลอก! เสียเงินฟรี ก่อนเลือกเรียนต้องเช็คข้อมูลดังนี้

5 ต้อง สำคัญที่ต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือก ! โรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บ

ต้องที่ 1 : ใบประกาศต้องได้รับการรับรองจาก หน่วยงานภาครัฐ และสามารถนำไปรับรองได้ที่สถานกงศุลกระทรวงการต่างประเทศ

ต้องที่ 2 : หลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ต้องที่ 3 : อุปกรณ์ที่ใช้สอนต้องได้รับ อย อย่างถูกต้อง

ต้องที่ 4 : ต้องเป็นการสอนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน

ต้องที่ 5 : ครูผู้สอนต้องได้รับการขึ้นทะเบียนครูจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง

อันดับที่ 1

Studio Academy โรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บอันดับ  1 ของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอน 19 ปี สอนด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 มีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างประเทศมาเรียน

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนสวัสดีคะว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ

1.หลักสูตรเพ้นท์เล็บมืออาชีพ

2.หลักสูตรเพ้นท์เล็บแอ๊ดวานซ์

3.บริหารจัดการร้านเพ้นท์เล็บแบบมืออาชีพ

เงื่อนไขพิเศษ

จุดเด่นของสถาบัน

การติดต่อ


อันดับที่ 2

Nail Studio Academy  โรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บอันดับต้นๆของประเทศไทย มีนักเรียนจำนวมากให้ความไว้ใจมาเรียนกับสถาบันแห่งนี้ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนกว่าจะเป็น เรียนแบบตัวต่อตัว

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ

1.หลักสูตรเพ้นท์เล็บมืออาชีพ

2.หลักเจ้าของร้านเพ้นท์เล็บ

3.หลักสูตรครูสอนเพ้นท์เล็บ

เงื่อนไขพิเศษ

จุดเด่นของสถาบัน

การติดต่อ


ใบประกาศรับรองโดยกระทรวงต่างประเทศ

ตัวอย่างใบประกาศ รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมศิลปะการตกแต่งเล็บ ประเทศไทย

อันดับที่ 3

OPI THAILAND โรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บอันดับ  3 ของประเทศไทย 

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนกว่าจะเป็น เรียนแบบตัวต่อตัว

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ

1.หลักสูตรเพ้นท์เล็บมืออาชีพ เหมาะสำหรับ

2.หลักสูตรเพ้นท์เล็บแอ๊ดวานซ์

3.บริหารจัดการร้านเพ้นท์เล็บแบบมืออาชีพ

เงื่อนไขพิเศษ

จุดเด่นของสถาบัน

การติดต่อ


อันดับที่ 4

Crystal-professional Nail Course โรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บอันดับ  4 ของประเทศไทย 

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นอีกโรงเรียนที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนสวัสดีคะว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ

1.หลักสูตรเพ้นท์เล็บมืออาชีพ เหมาะสำหรับ

2.หลักสูตรเพ้นท์เล็บแอ๊ดวานซ์

3.บริหารจัดการร้านเพ้นท์เล็บแบบมืออาชีพ

เงื่อนไขพิเศษ

จุดเด่นของสถาบัน

การติดต่อ


อันดับที่ 5

OK-YES NAIL ART โรงเรียนสอนเพ้นท์เล็บอันดับ 5 ของประเทศไทย 

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นอีกโรงเรียนที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนสวัสดีคะว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ

1.หลักสูตรเพ้นท์เล็บมืออาชีพ เหมาะสำหรับ

2.หลักสูตรเพ้นท์เล็บแอ๊ดวานซ์

3.บริหารจัดการร้านเพ้นท์เล็บแบบมืออาชีพ

เงื่อนไขพิเศษ

จุดเด่นของสถาบัน

การติดต่อ