5 อันดับ

โรงเรียนหลักสูตรครูโยคะ

ที่ดีที่สุดในประเทศไทยอันดับที่ 1

Yoga Studio Academy โรงเรียนสอนครูโยคะอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอน 19 ปี สอนด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 มีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างประเทศมาเรียนมาเรียนมากที่สุด

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

 1. กระทรวงศึกษาธิการ

 2. กระทรวงการต่างประเทศ

 3. ศูนย์พัฒนาครูโยคะ ภาคพื้นเอเซีย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

 4. สมาคมโยคะนานาชาติ

 5. สมาพันธ์ความประเทศเกาหลี


หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ

1.หลักสูตรครูโยคะ 300 ชม

2.หลักสูตรครูโยคะ 250 ชม

3.หลักสูตรครูโยคะ 200 ชม

เงื่อนไขพิเศษ

 1. ทุนการศึกษา มีทุนการศึกษา 5,000 บาท ลงทะเบียนรับทุนด่วน รับจำนวนจำกัด

 2. หรือจะเลือกรับสิทธิ์พิเศษ ลงทะเบียนเรียน 1 คน ได้สิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม อีก 1 คน

จุดเด่นของสถาบัน

 1. สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานหรือเปิดธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

 2. มีหลักสูตรบริหารจัดการอาชีพครูโยคะ

 3. ได้รับรางวัล World Class Award 2021,2020,2019,2018,2017 ห้าปีซ้อน

การติดต่อ

 1. Line : Yoga Studio Academy

 2. Tel : 0818677007


อันดับที่ 2

Yoga Alliances School โรงเรียนสอนครูโยคะอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอน 19 ปี สอนด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 มีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างประเทศมาเรียนมาเรียนมากที่สุด

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

 1. กระทรวงศึกษาธิการ

 2. กระทรวงการต่างประเทศ

 3. ศูนย์พัฒนาครูโยคะ ภาคพื้นเอเซีย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

 4. สมาคมโยคะนานาชาติ

 5. สมาพันธ์ความประเทศเกาหลี


หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ

1.หลักสูตรครูโยคะ 300 ชม

2.หลักสูตรครูโยคะ 250 ชม

3.หลักสูตรครูโยคะ 200 ชม

เงื่อนไขพิเศษ

 1. ทุนการศึกษา มีทุนการศึกษา 5,000 บาท ลงทะเบียนรับทุนด่วน รับจำนวนจำกัด

 2. หรือจะเลือกรับสิทธิ์พิเศษ ลงทะเบียนเรียน 1 คน ได้สิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม อีก 1 คน

จุดเด่นของสถาบัน

 1. สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานหรือเปิดธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

 2. มีหลักสูตรบริหารจัดการอาชีพครูโยคะ

 3. ได้รับรางวัล World Class Award 2021,2020,2019,2018,2017 ห้าปีซ้อน

การติดต่อ

 1. Line : Yoga Alliances School

 2. Tel : 0813752200


อันดับที่ 3

สถาบัน crystal-professional โรงเรียนสอนครูโยคะอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอน 19 ปี สอนด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 มีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างประเทศมาเรียนมาเรียนมากที่สุด

รูปแบบการสอน : สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนว่าจะเป็น ถ้าจบแล้วลืมหรือยังไม่มั่นใจสามารถกลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย

 1. กระทรวงศึกษาธิการ

 2. กระทรวงการต่างประเทศ

 3. ศูนย์พัฒนาครูโยคะ ภาคพื้นเอเซีย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

 4. สมาคมโยคะนานาชาติ

 5. สมาพันธ์ความประเทศเกาหลี


หลักสูตรที่เปิดสอน/ใบประกาศ

1.หลักสูตรครูโยคะ 300 ชม

2.หลักสูตรครูโยคะ 250 ชม

3.หลักสูตรครูโยคะ 200 ชม

เงื่อนไขพิเศษ

 1. ทุนการศึกษา มีทุนการศึกษา 5,000 บาท ลงทะเบียนรับทุนด่วน รับจำนวนจำกัด

 2. หรือจะเลือกรับสิทธิ์พิเศษ ลงทะเบียนเรียน 1 คน ได้สิทธิ์เรียนฟรีเพิ่ม อีก 1 คน

จุดเด่นของสถาบัน

 1. สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานหรือเปิดธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

 2. มีหลักสูตรบริหารจัดการอาชีพครูโยคะ

 3. ได้รับรางวัล World Class Award 2021,2020,2019,2018,2017 ห้าปีซ้อน

การติดต่อ

 1. Line : Yoga Alliances School

 2. Tel : 0898914442